Malosériová výroba

Zatiaľ čo priemyselná 3D tlač sa v posledných rokoch používa predovšetkým na rýchle prototypovanie a

výrobu komplexných výrobkov na zákazku, celá séria produktov sa teraz môže vyrábať aditívne!

Stručný prehľad výhod sériovej aditívnej výroby

 

  • Ekonomická výroba začínajúca na veľkosti šarže 1 kusu
  • Široká sloboda dizajnu
  • Výroba jednotlivých komponentov bez dodatočných úprav
  • Úspora času a nákladov priamou výrobou bez formovacích nástrojov
  • Finančná úspora

Čo je to aditívna sériová výroba?

Aditívna výroba zahŕňa rôzne výrobné procesy, v ktorých sú komponenty vytvárané vo vrstvách pomocou 3D tlačiarní namiesto ich frézovania z bloku materiálu.

Až do doby pred niekoľkými rokmi sa aditívna výroba používala hlavne na výrobu prototypov. Vďaka technologickému pokroku a zvyšujúcemu sa dopytu po prispôsobených alebo špecializovaných komponentoch sa však spoločnosti čoraz viac obracajú na aditívnu sériovú výrobu svojich výrobkov. Okrem leteckých a zdravotníckych technológií sú vysoko obľúbené 3D komponenty, predovšetkým v automobilovom priemysle a strojárstve.

Inovatívne a šetriace metódy

Priemyselná 3D tlač je zvlášť výhodná pri výrobe zložitých dielov, pretože akýkoľvek geometrický tvar môže byť vyrobený bez pomoci tvarovacích nástrojov. Výsledkom je, že 3D tlač dáva dizajnérom mimoriadnu slobodu pri navrhovaní, napríklad pri prestavbe existujúcich komponentov na základe ich ideálneho základného tvaru.

Požadované úpravy v dizajne alebo v hotovom výrobku môžu byť vykonané s minimálnym úsilím priamo na 3D modeli a okamžite implementované. Vrstvená štruktúra 3D objektu udržuje nadbytočný materiál na minime, čím sa šetria zdroje.

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!