3D skenovanie

Získajte najpresnejšie 3D modely vašich malých alebo veľkých objektov pomocou

našich špičkových služieb skenovania.

Môžeme vám poskytnúť rôzne skenovacie aplikácie vrátane reverzného inžinierstva a modelov pre výrobu, zdravotnícke aplikácie a priemyselný dizajn.

Technické parametre 3D skenovania

 

Maximálny rozmer: 700 x 700 x 700 mm

Minimálny rozmer: 30 x 30 x 30 mm

Presnosť: ± 0.05 mm

Rozlíšenie v pixeloch: 1,3 Mpx

Typ datového formátu: .obj, .stl, .asc, .ply,

Režim skenovania: farebné, textúrové

3D skenovanie

Čo je vlastne 3D skenovanie?

Všeobecne sú 3D skenery zariadenia, ktoré sú určené pre digitalizáciu rôznych 3D objektov. Po digitalizácii objektu získame v počítači 3D model, ktorý môžeme ďalej upravovať v rôznych programoch (napr. Pre reverzné inžinierstvo, kontrolu, …). Výsledný dátový model je spracovaný s vysokou presnosťou, a môže sa stať základom pre 3D tlač.

Najväčšou výhodou prenosného 3D skenera je jeho mobilita. Vďaka prenášateľnosti je možné skenovať takmer čokoľvek a kdekoľvek (v interiéroch i exteriéroch).

Program vykresľuje naskenované dáta v reálnom čase. Výstupom zo skenera je polygónový sieť vo formáte * .STL, * .OBJ, * .PLY,*.ASC. Skener môže a nemusí rozlišovať farbu skenovaného povrchu. Avšak presnejšie je bezfarebné skenovanie. Umožňuje tak prakticky neobmedzené 3D skenovanie bez ohľadu na veľkosť, zložitosť, materiál alebo farbu povrchu snímaného objektu.

Aká je cena 3D skenovania?

Cena 3D skenovania sa odvíja od veľkosti, povrchu súčiastky a požadovanej presnosti. Viac informácií nájdete tu.

 

3d skenovanie

Hlavné využitie 3D skenovania

 

Reverzné inžinierstvo

Či už chcete reprodukovať časť, pre ktorú neexistuje výkres alebo 3D model, potrebujete rýchlo prepracovať alebo jednoducho upraviť existujúcu časť a vyrobiť ju pomocou 3D tlače. Túto službu môžeme vykonať pre Vás, pomocou naších technológií.

Zrýchlite svoj návrh, prototyp a výrobný cyklus o týždne a ušetrite tým tisíce.

Kontrola kvality

V rôznych priemyselných odvetviach rastie potreba zabezpečiť, aby úrovne kvality výrobkov boli čo najvyššie.

Poskytovanie mimoriadne presných skenov poskytuje 3D merania, ktoré patria medzi najlepšie v dnešných špičkových skeneroch, a poskytuje komplexnú kontrolu dielcov.

Umenie a dizajn

Môžeme naskenovať a vytvoriť repliky kultúrnych objektov, čo vám umožní ich uchovať v digitálnej podobe a digitalizovať zbierky.

Poskytujeme tiež digitálne prostriedky pre priemysel hier, vizuálnych efektov a 3D vizualizácie skenovaním ľudí alebo existujúcich fyzických modelov.

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!