Sériová výroba 3D tlačou

3D tlač je v malosériovej výrobe (do 10 000 kusov) momentálne najlacnejší spôsob výroby.

 

Porovnanie s inými metódami výroby:

 

CNC frézovanie: Výroba 3D tlačou v porovnaní s CNC frézovaním je o 50 až 70 % lacnejšia

Vstrekovanie plastov: Výroba 3D tlačou nevyžaduje žiadne veľké počiatočné náklady v desiatkách tisíc eur na výrobu formy. Nie

je potrebné čakať za výrobou formy 4 až 8 týždňov. Pri 3D tlači je možné začať výrábať okamžite,

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom cenovej ponuky!

Stručný prehľad výhod sériovej aditívnej výroby

 

  • Ekonomická výroba začínajúca na veľkosti šarže 1 kusu
  • Široká sloboda dizajnu
  • Výroba jednotlivých komponentov bez dodatočných úprav
  • Úspora času a nákladov priamou výrobou bez formovacích nástrojov
  • Veľká finančná úspora
sériová výroba 3D tlačou

Čo je to aditívna sériová výroba?

Aditívna sériová výroba zahŕňa rôzne výrobné procesy, v ktorých sú komponenty vytvárané vo vrstvách pomocou 3D tlačiarní namiesto ich frézovania z bloku materiálu.

Až do doby pred niekoľkými rokmi sa aditívna výroba používala hlavne na výrobu prototypov. Vďaka technologickému pokroku a zvyšujúcemu sa dopytu po prispôsobených alebo špecializovaných komponentoch sa však spoločnosti čoraz viac obracajú na aditívnu sériovú výrobu svojich výrobkov. Okrem leteckých a zdravotníckych technológií sú vysoko obľúbené 3D komponenty, predovšetkým v automobilovom priemysle a strojárstve.

úspora nákladov vďaka 3D tlači

Inovatívne a šetriace metódy

Priemyselná 3D tlač je zvlášť výhodná pri výrobe zložitých dielov, pretože akýkoľvek geometrický tvar môže byť vyrobený bez pomoci tvarovacích nástrojov. Výsledkom je, že 3D tlač dáva dizajnérom mimoriadnu slobodu pri navrhovaní, napríklad pri prestavbe existujúcich komponentov na základe ich ideálneho základného tvaru.

Požadované úpravy v dizajne alebo v hotovom výrobku môžu byť vykonané s minimálnym úsilím priamo na 3D modeli a okamžite implementované. Vrstvená štruktúra 3D objektu udržuje nadbytočný materiál na minime, čím sa šetria zdroje.

Flexibilita na rýchlu zmenu toho, čo robíte

Pri 3D tlači môžu výrobcovia ľahko zmeniť čokoľvek, čo robia, keď dôjde k chybe alebo je potrebné vykonať zmenu. Táto vlastnosť je dôležitá, pretože umožňuje výrobcom vyrábať prototypy, pomocou ktorých môžu kontrolovať chyby, analyzovať funkcie dielov a robiť ďalšie veci v závislosti od typu prototypu, s ktorým pracujú. V dôsledku toho je pre dizajnéra ľahké zmeniť dizajn, keď nastane chyba.

Rýchlejší čas uvedenia na trh vďaka 3D tlači

Výrobný svet je vysoko konkurenčný a čas potrebný na uvedenie produktu na trh môže byť obrovským rozhodujúcim faktorom úspechu podniku. To znamená, že zvolený výrobný proces musí byť schopný dodať veľké množstvo produktov v krátkom čase. Skrátenie výrobného času a dodania zlepší dostupnosť produktu na trhu a poskytne tak náskok pred konkurenciou.

V rámci výrobného procesu používaného pri rýchlom prototypovaní je 3D tlač schopná vyrobiť potrebné prototypy na kontrolu chýb a dodanie v zmysle skutočného produktu. Sériová výroba 3D tlače nespočíva len vo výrobe samotných produktov, ale aj vo vytváraní subjektov, ktoré môžu pomôcť v iných výrobných procesoch.

rýchlejší výrobný čas 3D tlačou

Schopnosť prispôsobiť produkty

Výkon a estetika sú základnými požiadavkami každého rastúceho podniku. Výkon je z hľadiska kvality produktu, zatiaľ čo estetika má prilákať zákazníkov. Výkon aj estetika závisia od prispôsobenia produktov. Z rôznych procesov rýchleho prototypovania používaných v poslednej dobe je sériová 3D tlač najvhodnejšia na prispôsobenie.

V závislosti od objednávok môžete výrobu oneskoriť alebo zvýšiť. V prípade dopytu po novom type produktu môžete požadovať aj posun v dizajne dielov na výrobu 3D tlačou. Rôzne typy materiálov dostupných pre 3D tlač tiež veľmi uľahčujú prispôsobenie.

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom cenovej ponuky!

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!