Post-processing

Dodatočné spracovanie je často prehliadanou súčasťou procesu 3D tlače. Vzhľad a dojem 3D tlačených

výrobkov je čoraz dôležitejší.

Aké sú rôzne techniky dodatočného spracovania?

Pri následnom spracovaní môžeme identifikovať 5 krokov, aj keď nie všetky kroky sú potrebné pre všetky projekty:

  1. čistenie
  2. oprava
  3. Vytvrdzovanie
  4. Povrchová úprava
  5. maľovanie/lakovanie
post-processing 3D tlače

1. Čistenie

Odstránenie podporného materiálu

Pri 3D tlači modelov sú niekedy potrebné podporné štruktúry, ktoré držia prevísajúce časti modelu.

Tieto nosné štruktúry môžu byť vytlačené použitím rovnakého materiálu ako ten, s ktorým je tlačený samotný model. Ak však stroj umožňuje tlačiť z viacerých materiálov, je možné použiť špeciálny podporný materiál. Avšak vždy, keď je požadovaná podporná štruktúra, bude potrebné vykonať nejaké následné spracovanie.

Existujú dva typy nosných materiálov: rozpustný a nerozpustný

Nerozpustný materiál je relatívne silný a dá sa odstrániť iba pomocou nástrojov, ako sú nože alebo kliešte. Toto je potrebné urobiť opatrne a existuje riziko poškodenia modelu alebo neúmyselného odstránenia malých prvkov.

Pri použití rozpustného podkladového materiálu existuje nižšie riziko poškodenia modelu. Nosné štruktúry môžu byť rozpustené vo vode alebo s chemikáliou. Príkladmi rozpustných materiálov sú HIPS (používaný ako nosič s materiálom ABS) a PVA (používaný ako nosič s materiálom PLA).

Pranie (pri technológií SLA/DLP)

Časti, ktoré sú vytlačené pomocou SLA  alebo inou fotopolymerizáciou, je možné po tlači ľahko vyčistiť izopropylalkoholom (IPA).

2. Oprava

Niekedy je potrebné vykonať drobné opravy, aby sa vyplnili malé otvory alebo praskliny alebo aby sa navzájom spojili časti, ktoré boli vytlačené osobitne.

a) Plnenie

Plnivá a tvrdidlá sa používajú na opravu nechcených dier alebo trhlín v tlačenom objekte.

b) Lepenie a zváranie

Používa sa, keď je potrebné spojiť osobitne potlačené časti. ABS výtlačky môžu byť zvarené alebo zlepené pomocou acetónu.

3. Vytvrdzovanie

Používa sa iba pri technológii SLA/DLP, vytvrdzuje sa pomocou UV svetla. Po vytlačení modelu sa model vytvrdí pomocou UV svetla, aby sa dosiahol optimálny mechanický výkon súčiastky. Vytvrdzovanie sa preto líši od ostatných možností dodatočného spracovania tým, že zvyšuje nielen estetické vlastnosti, ale aj fyzickú kvalitu modelu.

4. Povrchová úprava

Po umytí, vyčistení, odstránení podložky alebo prebytočného materiálu a vytvrdení sú k dispozícii rôzne procesy, vďaka ktorým bude model esteticky vyzerať krajšie. Toto je obzvlášť dôležité, keď sú modely zamerané na spotrebiteľské trhy.

a) Brúsenie

Vrstvové línie alebo dotykové body, na ktorých bola k modelu pripevnená nosná konštrukcia, sa dajú odstrániť opatrným brúsením povrchu modelu pomocou brúsneho papiera s rôznou zrnitosťou: od najnižšej po najvyššiu pre dokončenie.

b) Chemické vyhladzovanie

Niekedy sa používajú chemikálie na vyhladenie povrchu modelu. Výpary reagujú s vonkajšou vrstvou objektu. Vrstvy sa roztopia a zanechajú hladkú vonkajšiu vrstvu, pričom modelu dodávajú lesklý vzhľad.

 

5. Maľovanie/lakovanie

Modely, ktoré potrebujú viacferebné prevedenie, sa vyrábajú v bielej alebo vo väčšinovej farbe. Pred natieraním modelu sa zvyčajne nanáša vrstva základného náteru. Maľovanie je možné vykonať ručne pomocou štetca alebo striekaním.

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!