Rekonštrukcia súčiastok

Vďaka našim technológiám vieme vyrobiť novú súčiastku podľa Vašej starej zlomenej súčiastky.

Potrebujete vyrobiť zlomenú časť? Zháňate diel, ktorý sa už

nedá kúpiť alebo je jeho cena veľmi vysoká?

 

Nevadí! My Vám ju vieme vyrobiť.

 

Na výrobu budeme potrebovať dodať originály diel alebo fotku spolu s rozmermi.

 

rekonštrukcia súčiastok pomocou 3D tlače

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!