3D tlačiarne v tichosti transformujú výrobné linky niektorých popredných svetových výrobcov. Kedysi sa uvažovalo predovšetkým o výrobe prototypov. Vďaka pokrokom v materiáloch a produktivite sú 3D tlačiarne výkonným nástrojom pre aplikácie nad rámec prototypovania.

3D tlač aj CNC obrábanie majú vo výrobe svoje miesto. Pravdou je, že sú to priatelia, nie protivníci. Jednoducho povedané, toto sú dva rôzne nástroje pri výrobe. Obe sú užitočné, ale vykonávajú rôzne úlohy. Kľúčom je vedieť, ako ich použiť pre vašu aplikáciu.

Hlavný rozdiel medzi nástrojmi je v tom, že 3D tlač je aditívny proces, zatiaľ čo CNC je subtraktívny proces . 3D tlač začína z ničoho a vytvára 3D objekt vrstvu po vrstve. Zatiaľ čo CNC začína zásobou materiálu (polotovarom) a odoberá tento materiál, kým sa nedosiahne požadovaný tvar.

Ak chcete zistiť, čo je najlepšie pre vašu konkrétnu prácu, odporúčame vám obrátiť sa na nás. 

Tu sú výhody týchto dvoch technológií:

Výhody 3D tlače:

 • Sloboda dizajnu – dajú sa dosiahnuť geometrie, ktoré nie sú inak vyrobiteľné tradičnými výrobnými metódami. Toto zahŕňa:
  • Konsolidácia dielov – zostavy, ktoré vyžadujú viacero dielov a spôsoby výroby/spájania, možno vytlačiť ako jeden kus.
  • Odľahčenie – 3D tlač umožňuje umiestniť materiál len tam, kde je to potrebné. Môžete ľahko vytvárať dutiny, bez toho, aby ste sa museli namáhať.
 • Rýchlosť – Od 3D súboru k výrobku je potrebný minimálny čas. Je možné vyrobiť viacero variácií výrobku bez veľkej námahy.
 • Menej času programovania – V porovnaní s CNC obrábaním vyžaduje 3D tlač oveľa menej programovania, čo zrýchľuje výrobu. V niektorých prípadoch to môže byť jednoduché, ale v iných prípadoch si to môže vyžadovať oveľa viac znalostí, ako napríklad vytvorenie optimálnych podporných štruktúr pre SLA technológiu 3D tlače.
 • Menej odpadu – Používa sa len materiál, ktorý je potrebný na výrobu dielu. Dokonca aj pri nosných konštrukciách je spotrebovaný materiál často oveľa menší ako pri CNC obrábaní. V skutočnosti je pri niektorých aditívnych procesoch zvyšný materiál opätovne použiteľný.
3d tlač

Výhody CNC obrábania:

 • Materiály – Pre CNC je k dispozícii veľmi široká škála materiálov vrátane kovov, plastov a dreva. Vo všeobecnosti je pre 3D tlačiarne s veľkým objemom výroby nezvyčajné mať viac ako pár alebo niekoľko materiálových možností. Aj pri obmedzenom počte môže byť prechod na CNC výrobu nákladný a časovo náročný.
 • Tolerancia – CNC obrábanie má schopnosť obrábať diely s malými toleranciami; často až 0,01 mm oproti 0,1-0,5 mm pri 3D tlači.
 • Povrchová úprava- Povrchová úprava dielov z CNC strojov je často veľmi dobrá v závislosti od geometrie dielu, geometrie nástroja a času obrábania.
 • Všeobecná akceptácia výstupu: Vďaka certifikácii už existujúcich dielov a metodológii CNC výroby mnohé priemyselné odvetvia viac akceptujú CNC obrábané diely.

Záver

Celkovo na záver, neexistuje žiadna dokonalá technológia, ktorá by vyhovovala všetkým. Hoci obe metódy sú veľmi kompetentné a užitočné technológie, najvhodnejšia bude závisieť od materiálu, geometrickej zložitosti, objemu výroby a rozpočtu. 

Ak chcete zistiť, čo je najlepšie pre vašu konkrétnu prácu, odporúčame vám obrátiť sa na nás. 

3D tlač je vhodná v týchto situáciách (okrem iných):

 • Keď tradičné metódy nie sú schopné vyrobiť súčiastku efektívne alebo cenovo prijateľne, alebo dokonca ju vôbec nedokážu vyrobiť. K tomu dochádza, keď máte napríklad veľmi zložité geometrie.
 • Keď je kritický čas výroby. 3D tlačené diely je možné dodať aj do 48 hodín. 
 • Keď máte obmedzený rozpočet. 3D tlač je vo všeobecnosti lacnejšia ako CNC obrábanie pre malé objemy. 
 • Keď potrebujete malý počet rovnakých dielov (menej ako 50-100).
 • Keď vaše diely vyžadujú materiály, ktoré sa nedajú ľahko opracovať.